RÓWNIEŻ NA BLOGU:

08 lutego 2024

Jakie są obecnie globalne trendy badań nad zastosowaniami AI w szeroko rozumianym sektorze AEC i we wszystkich branżach inżynierii?

Budownictwo jest sektorem, w którym sztuczna inteligencja (AI) ma jeszcze przed sobą największą dynamikę rozwoju zastosowań, mając tym samym potencjał, by w niedalekiej przyszłości znacząco zwiększyć efektywność i skuteczność projektów budowlanych. AI jest wykorzystywana do automatyzacji procesów i decyzji, redukcji błędów oraz poprawy bezpieczeństwa na placach budowy. Sztuczna inteligencja już znalazła zastosowanie w różnych obszarach planowania projektów budowlanych, takich jak harmonogramowanie, szacowanie kosztów, alokacja zasobów i zarządzanie kontraktami. Użycie AI w planowaniu projektów budowlanych ma potencjał, by zwiększyć efektywność realizacji projektów, obniżyć koszty materiałów i pracy oraz poprawić ogólną jakość projektów budowlanych. Sztuczna inteligencja rewolucjonizuje każdy aspekt życia ludzkiego, a branża budowlana nie jest wyjątkiem. AI jest szeroko wykorzystywana na różnych etapach projektu budowlanego, od projektowania po budowę i utrzymanie. Jednym z obszarów, w których AI wykazała znaczny potencjał, jest planowanie projektów budowlanych.

 

Celem dzisiejszego wpisu, jest przedstawienie czytelnikom bloga, w oparciu o przegląd  literatury, aktualnego stanu badań nad zastosowaniem sztucznej inteligencji w planowaniu projektów budowlanych. Przegląd literatury, który wykonaliśmy skupia się na korzyściach, wyzwaniach i najnowszych trendach badawczych w tej dziedzinie. AI może pomóc w planowaniu projektów budowlanych na wiele sposobów, takich jak zwiększenie ich dokładności, efektywności i obniżenie kosztów. Użycie algorytmów AI w planowaniu projektów budowlanych może pomóc kierownikom projektów w identyfikacji potencjalnych ryzyk i przewidywaniu wyników projektu, co może skutkować lepszym planowaniem i harmonogramowaniem projektu. AI może również pomóc w optymalizacji zasobów projektu, redukcji odpadów materiałowych i poprawie bezpieczeństwa na placach budowy. Ponadto, AI może dostarczać aktualizacje na temat postępu projektu w czasie rzeczywistym, umożliwiając kierownikom projektu podejmowanie świadomych decyzji i dostosowań.

 

Pomimo licznych korzyści płynących z użycia AI w planowaniu projektów budowlanych, istnieją również pewne wyzwania, które należy rozwiązać. Jednym z głównych wyzwań jest brak standaryzowanych danych w branży budowlanej. Projekty budowlane są unikatowe, a dane projektowe mogą nie być łatwo dostępne w formacie, który mógłby być wykorzystany przez algorytmy AI. Ponadto, AI wymaga dużych ilości danych do trenowania swoich algorytmów, a brak historycznych danych w branży budowlanej może stanowić znaczące wyzwanie. Kolejnym wyzwaniem są wysokie koszty wdrażania technologii AI w planowaniu projektów budowlanych, co może nie być opłacalne dla małych firm budowlanych. Obawa managerów o konsekwencje wprowadzania decyzji podejmowanych przez AI jest także istotnym wyzwaniem do pokonania.

 

Kierunki badań i trendy badawcze w dziedzinie AI w planowaniu projektów budowlanych koncentrują się na opracowywaniu algorytmów, które mogą sprostać wyzwaniom związanym z dostępnością danych i kosztami. Badacze eksplorują różne źródła danych, takie jak modelowanie informacji o budynku (BIM) oraz Internet rzeczy (IoT), aby poprawić dostępność danych. Co więcej, naukowcy rozwijają algorytmy AI, które mogą pracować z małymi zestawami danych i dostarczać dokładne prognozy. Jednym z pojawiających się trendów jest użycie XAI (Explainable Artificial Intelligence Wyjaśnialna Sztuczna Inteligencja) w planowaniu projektów budowlanych. XAI to podzbiór AI, który umożliwia użytkownikom zrozumienie, jak algorytmy AI doszły do konkretnej decyzji. XAI może pomóc w zwiększeniu przejrzystości i zaufania do systemów AI, co jest kluczowe w branży budowlanej.

 

W ostatnich latach przeprowadzono wiele badań na temat tego, jak AI może być wykorzystane do planowania projektów budowlanych. W badaniu przeprowadzonym przez Liu, algorytmy uczenia maszynowego zostały wykorzystane do przewidywania czasu trwania projektu budowlanego na podstawie jego lokalizacji, wielkości i złożoności. Badanie wykazało, że algorytmy uczenia maszynowego były skuteczniejsze niż tradycyjne metody harmonogramowania w określaniu czasu trwania projektu.

 

W innym badaniu, naukowcy użyli uczenia maszynowego i przetwarzania języka naturalnego do automatycznego tworzenia harmonogramów budowy. Badanie wykazało, że narzędzie harmonogramowania napędzane przez AI mogło tworzyć harmonogramy szybciej i dokładniej niż tradycyjne metody. Z kolei grupa badaczy skoncentrowana na zarządzaniu ryzykiem wykorzystała algorytmy AI do przewidywania prawdopodobieństwa przekroczenia kosztów w projektach budowlanych. Badanie wykazało, że narzędzie do zarządzania ryzykiem napędzane przez AI mogło przewidywać przekroczenia kosztów z wysokim stopniem dokładności. Pozwoliło to kierownikom projektów na proaktywne zarządzanie ryzykiem.

 

W tym wpisie prowadzimy bardzo ogólną analizę tego co już zostało napisane i opublikowane na temat wykorzystania AI do planowania projektów budowlanych oraz określenia problemów i możliwości z tym związanych. Szczególnie potencjalne możliwości dają nadzieję na wzrost poziomu zapotrzebowania na praktyczne użycie AI w sektorze budowlanym, który  obecnie jest na relatywnie niskim poziomie, tak jak pokazano to na graficznej interpretacji wyników badań poniżej:

 

Generalnie można stwierdzić, że AI jest wykorzystywana obecnie do poprawy szybkości i dokładności planowania projektów budowlanych. W szczególności wykorzystuje się uczenie maszynowe i przetwarzanie języka naturalnego. Uczenie maszynowe jest stosowane do wykrywania wzorców, obserwacji trendów i tworzenia modeli, które mogą być wykorzystane do planowania i zarządzania projektami budowlanymi. AI może być również wykorzystywana do automatyzacji zadań, takich jak harmonogramowanie, szacowanie kosztów i alokacja zasobów. Przetwarzanie języka naturalnego służy z kolei do interpretacji języka pisanego i dostarczania wglądów w naturę kontraktów i innych dokumentów związanych z projektami budowlanymi. AI ma potencjał do zmniejszenia błędów i poprawy bezpieczeństwa na placach budowy poprzez identyfikację takich problemów jak wady konstrukcyjne i niebezpieczne materiały oraz instruowanie pracowników, jak je naprawić. AI może być również wykorzystana do optymalizacji harmonogramowania projektów, szacowania kosztów i alokacji zasobów, co może pomóc obniżyć koszty i poprawić efektywność realizacji projektu. AI może również przyczynić się do poprawy dokładności i użyteczności kontraktów i innych dokumentów, co może pomóc zmniejszyć spory i poprawić ogólną jakość projektów budowlanych.

 

Wykorzystanie technik AI może poprawić dokładność planowania projektów, skrócić czas potrzebny na planowanie i umożliwić aktualizacje harmonogramu projektu w czasie rzeczywistym. Na przykład, sieci neuronowe mogą być wykorzystywane do przewidywania wyników projektu z wysokim stopniem dokładności, podczas gdy algorytmy genetyczne mogą optymalizować harmonogramy projektów w celu minimalizacji czasu trwania projektu lub kosztów. Systemy ekspertowe mogą dostarczać rekomendacji dla harmonogramowania projektu na podstawie historycznych danych i wiedzy ekspertów, podczas gdy logika rozmyta może włączać niepewne lub niejednoznaczne informacje do procesów podejmowania decyzji. Uczenie maszynowe stosuje się do znajdowania wzorców, obserwacji trendów oraz tworzenia modeli, które mogą być używane do planowania i zarządzania projektami budowlanymi. AI może być również wykorzystana do automatyzacji zadań, takich jak harmonogramowanie, określanie kosztów oraz alokacja zasobów. Przetwarzanie języka naturalnego służy do interpretacji języka pisanego i dostarczania wglądów w charakter kontraktów i innych dokumentów związanych z projektami budowlanymi. AI ma potencjał do zmniejszania liczby błędów i czynienia placów budowy bezpieczniejszymi przez identyfikowanie problemów takich jak wady konstrukcyjne i niebezpieczne materiały oraz instruowanie pracowników, co należy zrobić, aby je naprawić.

 

Wayman prowadzi zaawansowane prace badawczo-rozwojowe w kierunku ułatwienia podejmowania racjonalnych decyzji managerom zarządzającym wielobranżowymi projektowymi firmami inżynierskimi w zakresie planowania, zarządzania zasobami ludzkimi i adaptacją do zmian w procesie projektowania. Jednym z istotnych wniosków z naszych badań było wskazanie przez ekspertów i przedstawicieli przemysłu procesów planowania i zarządzania zasobami jako procesów o największym potencjale na implementację AI, prowadzone w zakresie globalnym badania potwierdzają wyniki naszych badań, co widać na przykład na poniższym zestawieniu.

 

Badania prowadzone przez Wayman koncentrują się na praktycznych rozwiązaniach dla firm projektowych, które pozwolą na łatwą implementację rozwiązań opartych na AI w biurach projektowych, dając jednocześnie możliwość zachowania pełnej kontroli nad podejmowanymi decyzjami przez osoby odpowiedzialne. Ta ostatnia cecha jest szczególnie ważna, bo osobista odpowiedzialność projektantów i managerów jest obecnie głównym czynnikiem przesądzającym o skrajnej ostrożności jeśli nie niechęci do stosowania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

 

Dziękujemy, że przeczytałeś nasz wpis, mamy nadzieję, że tematyka bloga jest ciekawa. Dokładamy wszelkich starań by treści na blogu były wartościowe, miały swoje źródła w dobrze ugruntowanych i popartych zawsze namacalnymi danymi, przykładami z życia firm projektowych i ich managerów. Nasze wpisy nie są publikacjami naukowymi, nie uważamy także, że tłumaczenie na język polski ciekawych prezentacji TDX i podpinanie do takich treści randomowych, luźno powiązanych z tematem artykułów naukowych, co zasugerował nam ostatnio jeden z „marketingowych guru”, jest zgodnym z naszą etyką rozwiązaniem. Jeśli jednak czytelnicy pragną zgłębić naukową stronę naszej pracy to zapraszamy na Research Gate, gdzie publikowane są rezultaty naszych badań: ResearchGate. Zapraszamy także do kontaktu z ekspertami Wayman, którzy chętnie przedstawią praktyczne sposoby na zwiększanie efektywności pracy firmy projektowej poprzez wdrożenie systemu zarządzania Wayman. Umówić się na spotkanie można klikając na link: Sesja demo dla systemu ERP Wayman.

UMÓW SESJĘ DEMO

Projekt i realizacja Spectrum Marketing | 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Poznaj system Wayman

Social media

Kontakt

email: contact@wayman.pl

telefon: +48 882 907 648

Wayman Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 14/2, Gdynia

ul. Pawia 9, piętro 1, Kraków (Biurowiec High5ive)