RÓWNIEŻ NA BLOGU:

30 marca 2023

Jak zrealizować projekt zgodnie z planem?

Stwierdzenie, że coś poszło niezgodnie z planem, najczęściej ma pejoratywny wydźwięk, zatem naturalnym dążeniem kierownika projektu powinna być realizacja zgodna z planem. Nie szukałem, ale myślę, że nie potrzeba wiele wysiłku by znaleźć poradnik, który np. w pięciu krokach wyjaśnia jak zrealizować projekt zgodnie z planem. Nawet jeśli taki lub podobny poradnik naprawdę istnieje, to nie ma żadnego powodu by poświęcać czas na wszystko co „gwarantuje” realizację projektu zgodnie z planem, gdyż realizacja projektu zgodnie z planem to Święty Graal zarządzania projektami inżynierskimi i w praktyce jest ona utopią. Z mojego doświadczenia wynika, że praktycznie nigdy nie udaje się zrealizować planu i dlatego właśnie nie działania, rzekomo mające prowadzić do realizacji projektu zgodnie z planem, są kluczowe w toku realizacji projektu, ale działania prowadzące do elastycznego przyjęcia skutków zmian w taki sposób, by kluczowe parametry procesu projektowania zostały osiągnięte i by negatywne konsekwencje zmian były tak bardzo zmitygowane jak to możliwe.

 

Czynności podejmowane przez kierownika projektu należące do zbioru wspomnianych powyżej działań muszą być realizowane cyklicznie, w ramach dobrych praktyk cyklu Deminga i w trakcie realizacji projektu.

 

Czy przydzielono wykonawców do zaplanowanych zadań?

 

Czy są przesłanki do przewidywania opóźnień w przekazaniu danych wejściowych?

 

Czy otrzymano dane wejściowe w zakładanym planie?

 

Czy dane wejściowe są aktualne?

 

Czy zaplanowane zadania zostały rozpoczęte w ustalonym terminie?

 

Czy jest realizowana bieżąca sprawozdawczość z realizacji projektu?

 

Czy występuje negatywna prognoza realizacji zadań?

 

Czy są inne, niż negatywna prognoza, przesłanki do weryfikacji progresu prac projektowych?

 

Czy występują jakiekolwiek zdarzenia w toku realizacji projektu wymagające udziału PM?

 

Czy zbiorcze obciążenie osób zaangażowanych w realizację projektów jest optymalne?

 

Czy projektanci biorą odpowiedzialność za realizację zadań zgodnie z wytycznymi?

 

Czy jest realizowany proces sprawdzania i weryfikacji rezultatów pracy?

 

Czy zaplanowane do realizacji zadań w projekcie zasoby są dostępne w przyszłości?

 

Jaki jest bieżący poziom kosztów realizacji projektu?

 

Jaki jest bieżący poziom przychodów wynikających z realizacji projektu?

 

Jaka wielkość kosztów ogólnozakładowych obciąża na bieżąco projekt?

 

Jakie zadania zostały przekazane, jakie są zaległe i jakie są jeszcze do przekazania?

 

Czy wystąpiły zmiany dotyczące zakresu, inicjowane przez klienta?

 

Czy wystąpiły błędy projektanta lub podwykonawców generujące dodatkową pracę lub koszty?

 
 

Oczywiście obowiązkiem kierownika projektu jest monitorowanie sytuacji w celu pozyskania odpowiedzi na między innymi postawione powyżej pytania i odnoszenie ich do założeń, czyli planu, w celu określenia odchyleń i zagrożeń. Podejmowane działania nie mają na celu działania zgodnego z planem, ale utrzymanie projektu w równowadze i uniknięcie skutków, które doprowadzą do niedopuszczalnych zmian kluczowych parametrów projektu.

 

W Wayman kierownik projektu używający w sposób właściwy, zgodny z metodologią Wayman, systemu wspierającego zarządzania, pozyskuje w sposób zautomatyzowany odpowiedzi na wszystkie postawione powyżej pytania. Dostępne narzędzia są uzupełnione systemem alertów i powiadomień, które informują PM o obszarach projektu wartych poświęcenia uwagi nawet w sytuacjach, w których nie ma możliwości skorzystać z dostępnych w systemie narzędzi. Koncentracja na sektorze projektowo-inżynieryjnym pozwoliła na wytworzenie rozwiązania typu plug and play. Rozwiązanie Wayman jest gotowe do praktycznie natychmiastowego uruchomienia w firmie projektowej i dostarcza wartość dla użytkowników bez zbędnej zwłoki już od pierwszego dnia.

 

UMÓW SESJĘ DEMO

Projekt i realizacja Spectrum Marketing | 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Poznaj system Wayman

Social media

Kontakt

email: contact@wayman.pl

telefon: +48 882 907 648

Wayman Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 14/2, Gdynia

ul. Pawia 9, piętro 1, Kraków (Biurowiec High5ive)