RÓWNIEŻ NA BLOGU:

30 maja 2024

Jak z perspektywy drogi mlecznej określić które rozwiązanie wspierające zarządzanie najlepiej spełni potrzeby firmy?

Benefity wynikające z implementacji narzędzi wspierających zarzadzanie firmą projektową muszą przewyższać nakłady ponoszone przez firmę na zakup i utrzymanie systemu zarządzania. To prosty wskaźnik, który z jednej strony jest wyznacznikiem zasadności użycia Wayman przez biuro projektowe, a z drugiej powodem, dla którego istnieje firma Wayman, która dostarcza wartościowe rozwiązanie, pozwalające na osiąganie zysków poprzez zwiększanie efektywności pracy firmy projektowej. Oczywiście taką lub zbliżoną narrację może przedstawić każdy. W dzisiejszych czasach podstawowym zadaniem sprzedawcy, jest poznać potrzeby, parafrazować wypowiedzi potencjalnego klienta i zamknąć sprzedaż. Historie tego typu ze świata projektowego można by mnożyć, oto kilka przykładów z ostatniego tygodnia: „webowy system PDM po niewielkich modyfikacjach uporządkuje relacje biura projektowego z klientem”, „nowa, mocno reklamowana, aplikacja do zarządzania projektem jest chętnie używana przez naszych pracowników do delegowania zadań  i harmonogramowania, podejmiemy tą oddolną inicjatywę i wdrożymy ją w całej firmie jako zalążek naszego systemu zarządzania”. Z zasady nigdy nie wchodzę w polemikę z managerami mającymi za sobą rozmowy z handlowcami reprezentującymi firmy produkujące oprogramowanie. Zamiast tego, proponuję wykonanie prostego ćwiczenia, w którym definiujemy w środowisku Wayman strukturę firmy, projekty, podwykonawców, kontrahentów i realizujemy kilka scenariuszy, które odzwierciedlają rzeczywiste projekty realizowane przez firmę i wyzwania z nimi się wiążące. W trakcie ćwiczenia Wayman ma możliwość zaprezentować funkcjonalności, które pozwalają generować zyski w trakcie rozwiązywania wyzwań wynikających z rzeczywistości klienta. Mimo, że takie rozwiązanie jest pracochłonne i wiąże się z kosztami to warto je przeprowadzić, bo jeśli zyski staną się widoczne, to kontynuacja współpracy będzie zasadna, a jeśli nie to lepiej dla sprawy, klienta i Wayman, bo nikt nie będzie tracił czasu na rozwiązania informatyczne nie wpływające pozytywnie na rentowność  i efektywność działalności. Zachęcam managerów do przeprowadzenia takich ćwiczeń z wszystkimi dostawcami rozwiązań dla biur projektowych.

 

Chciałbym uczestniczyć, choćby jako obserwator,  w takim ćwiczeniu realizowanym przez sprzedawcę producenta PDM, który po delikatnych modyfikacjach zaspokoi potrzeby biura projektowego w obszarze relacji z klientem. Zastrzegam oczywiście, że jestem wielkim zwolennikiem systemów PDM. W Wayman posiadamy własny, prosty moduł tego typu i nasi użytkownicy mogą z niego korzystać tak samo łatwo jak z każdego innego, które, dzięki integracji, może pojawić się jako wielofunkcyjne repozytorium plików w formularzu zadania Wayman. Wayman w zakresie PDM dostarcza zarówno własny moduł jak i umożliwia integrację z systemami zewnętrznymi. Wynika to z tego, że systemy PDM dostarczają największych benefitów generalnym wykonawcom i firmy projektowe, funkcjonujące na wolnym rynku w tym samym czasie na różnych projektach realizowanych dla różnych klientów mogą być zobowiązane do stosowania różnych rozwiązań klasy PDM. Efektywność i poziom skomplikowania procesu zarządzania zbudowanego wokół systemu PDM, który z uwagi na wymagania klienta nie może być używany na każdym projekcie realizowanym przez firmę budzi moje zaciekawienie, na razie jednak takie rozwiązania nadal wymagają „nieznacznych modyfikacji i dostosowania” by spełniać potrzeby klienta i stać się rzeczywistością, mogę sobie tylko zatem wyobrażać jak takie rozwiązania działają.  Z kolei stosowanie rozwiązań oddolnych to w wielu przypadkach bardzo dobry pomysł, warto się wsłuchać w głos pracowników, szczególnie gdy sprawy dotyczą narzędzi wspomagających projektowanie, programów używanych przez projektantów, jednak inicjatywy oddolne kreujące system zarządzania firmą mogą doprowadzić do sytuacji podobnej do tej, którą opisał w jednej ze swoich książek wydanych już w 1923 roku Janusz Korczak.

 

Każdy, kto interesuje się implementacją systemu Wayman w swoim biurze projektowym już na samym początku relacji z naszą firmą dowiaduje się, że zyski z użycia aplikacji muszą przekraczać nakłady ponoszone przez firmę. Oczywiście ten przywołany ponownie slogan ma bardzo ogólny charakter, jest równie mało konkretny jak stwierdzenie o dobrych intencjach dostawcy oprogramowania. Nie są one przesadnie przekonujące, zresztą przysłowie mówiące o tym, „że dobrymi chęciami jest wybrukowane piekło” może powinno być zmodyfikowane przez zastąpienie słowa chęci słowem intencje. Oczywiście po wielu latach rozwoju systemu wspierającego zarządzanie i wielu zakończonych sukcesem implementacjach oraz prowadzonych badaniach posiadamy dane i dowody, które mogą posłużyć jako argumenty przemawiające za zasadnością użycia systemu Wayman w wielobranżowej firmie projektowej. Poniżej przedstawię wybrane argumenty, których uzyskanie nie wiąże się z koniecznością dokonywania żadnych zmian w oprogramowaniu:

  • System w biurze projektowym jest uruchamiany w ciągu jednego dnia
  • Aktualne informacje o realizacji planu są dostępne w dowolnym momencie bez konieczności wykonywania żadnych związanych ze zbieraniem danych czynności
  • Informacje ze wszystkich kanałów komunikacji są integrowane na osi czasu projektu tworząc jego historię i budując transparentny obraz projektu
  • Pełny obraz obciążenia zasobów wszystkimi zadaniami z wszystkich projektów jest tworzony automatycznie
  • Pracownicy uzyskują komfort pracy w środowisku przewidywalnym, w którym informacje o zaburzeniach pojawiają się przed datą wystąpienia negatywnych konsekwencji
  • Wayman dostarcza prognozy, które pozwalają na wskazywanie priorytetów i koncentrację na projektach/etapach/fazach/zadaniach wymagających uwagi
  • Wierzchołki równowagi projektu są w sposób stały monitorowane, a system, dzięki integracji z innymi programami, na przykład systemami księgowymi i HR, przetwarza dane dotyczące finansów, terminów, zasobów czerpiąc ze źródeł dysponujących najbardziej aktualnymi danymi
  • System zapewnia procesową kontrolę jakości czynności inżynierskich co prowadzi do obniżenia prawdopodobieństwa przeoczenia błędów
  • Zakres wdrożenia i poziom szczegółowości jak i sam sposób użycia Wayman może zostać dopasowany do opartych na zdrowym rozsądku jasno zdefiniowanych potrzeb użytkowników co czyni użycie systemu efektywnym i uzasadnionym ekonomicznie.

 

Powyższe, wybrane fakty to niestety tylko przesłanki świadczące o tym, że rozważając inwestycję w system wspomagający zarzadzanie firmą projektową należy poważnie wziąć pod uwagę Wayman. Opinie użytkowników systemów i osiągane przez nich zyski oraz pozytywne opinie o rezultatach współpracy z Wayman to także za mało by podjąć decyzję o zakupie. Nie można zagwarantować zysków i precyzyjnie określonych benefitów, gdyż rzeczywistość każdej firmy jest inna, jednak liczne wdrożenia w przedsiębiorstwach projektowych z wielu branż i o różnej skali są ważnym argumentem przemawiającym za decyzja o wyborze systemu Wayman, doświadczenie i referencje Wayman są natomiast elementem zwiększającym znacząco prawdopodobieństwo sukcesu wdrożenia, którego definicję za każdym razem określa interes właścicieli i osób zarządzających firmą.

 

Niniejszy tekst został zainspirowany prośbami i raportami działu sprzedaży Wayman, który postuluje o więcej wpisów mówiących o zyskach z użycia Wayman i zachęcających do decyzji o rozpoczęciu wdrożenia. Korzystając z okazji chciałbym przekazać w imieniu działów wdrożeń i wsparcia Wayman, że doprowadzimy do sukcesu wdrożenia w każdej firmie, która świadomie zdecyduje się na implementację systemu zarządzania firmą naszej produkcji. Jednocześnie chciałbym przeprosić czytelników bloga za słabości tego tekstu. Zdaję sobie sprawę, że występuje w nim pewien brak jasności i struktury. Tekst jest długi i miejscami chaotyczny. Brakuje jasnego wstępu i zakończenia, co może utrudniać zrozumienie głównego przesłania. Prawdopodobnie warto by było wprowadzić bardziej strukturalne podejście z wyraźnie zdefiniowanymi sekcjami, niestety jestem specjalistą od zarządzania i literatem amatorem. Przepraszam też za delikatny nadmiar języka marketingowego. Mimo, że starałem się dobrze opisać specyfikę produktu to odnoszę wrażenie, całość ma bardzo silny wydźwięk reklamowy. Mógłby być lepiej zbalansowany przez neutralniejszy ton i bardziej obiektywną analizę plusów i minusów produktu. Postaram się udoskonalić moje wpisy w przyszłości, bo dążenie do doskonałości to proces.

UMÓW SESJĘ DEMO

Projekt i realizacja Spectrum Marketing | 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Poznaj system Wayman

Social media

Kontakt

email: contact@wayman.pl

telefon: +48 882 907 648

Wayman Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 14/2, Gdynia

ul. Pawia 9, piętro 1, Kraków (Biurowiec High5ive)