RÓWNIEŻ NA BLOGU:

12 października 2023

Uważne słuchanie jako kluczowy aspekt wdrażania systemu i na wszystkich etapach poprzedzających wdrożenie.

Bezpośrednia, otwarta i uważna komunikacja to istotny element wprowadzania nowego systemu wspierającego zarządzanie w wielobranżowej firmie inżynierskiej, które jest procesem złożonym i wieloaspektowym. Kluczem do jego sukcesu jest uważne wzajemne słuchanie wszystkich zaangażowanych stron. W wielobranżowej firmie inżynierskiej, różne działy mają unikatowe wymagania i wyzwania. Uważne słuchanie pozwala na identyfikację tych specyficznych potrzeb, co jest kluczowe przy dostosowywaniu funkcji i możliwości nowego systemu do realiów danej branży. Zaangażowanie wielu działów w proces wdrażania często może prowadzić do nieporozumień lub konfliktów. Uważne wzajemne słuchanie pomaga zbudować atmosferę zaufania, gdzie każdy czuje się wysłuchany i jego opinie są cenione. Taka atmosfera sprzyja lepszej współpracy i skuteczniejszemu wdrażaniu nowego systemu. Precyzyjne zrozumienie wymagań każdego działu poprzez uważne słuchanie pozwala na właściwe dostosowanie systemu, co w rezultacie prowadzi do minimalizacji błędów, niepotrzebnych modyfikacji i kosztownych poprawek w późniejszym etapie wdrażania.

 

Czynnikiem wyraźnie zwiększającym zaangażowanie uczestników procesu jest przekonanie wszystkich interesariuszy, że ich głos jest ważny i jest brany pod uwagę. W takiej sytuacji ludzie są po prostu bardziej zaangażowani w proces wytwarzania, wdrażania, testowania i używania rozwiązania. W konsekwencji, są bardziej skłonni do aktywnego korzystania z systemu i dzielenia się swoimi uwagami, co może przynieść dodatkowe korzyści w optymalizacji systemu. Uważne wzajemne słuchanie jest kluczowym elementem przy wdrażaniu systemu wspierającego zarządzanie w wielobranżowej firmie inżynierskiej. Zapewnia ono gładsze i bardziej efektywne wdrożenie, zwiększa zaangażowanie użytkowników i pomaga zbudować trwałe fundamenty dla przyszłego sukcesu firmy.

 

Kontekst dla dzisiejszego wpisu tworzą coraz częstsze w ostatnim czasie spotkania z użytkownikami, którzy praktycznie nie zostawiają przestrzeni na odpowiedź po zadaniu pytania. Nie jest moją intencją rozważanie powodów takiej sytuacji, natomiast chciałbym wskazać na to, że brak otwartej komunikacji i gotowości do wysłuchania obu stron staje się zauważalnym trendem, postrzegamy go jako zagrożenie i stwierdzamy, że w znaczący sposób utrudnia on zrozumienie istoty sprawy, intencji przekazu i w konsekwencji wydłuża proces podjęcia decyzji i komplikuje proces wdrożenia. Warto to wziąć pod uwagę przy okazji najbliższego spotkania wdrożeniowego.

 

Współczesny świat biznesu wymaga skomplikowanego podejścia do zarządzania, zwłaszcza w sektorze wielobranżowych firm projektowych. Jednak dwa aspekty wydają się szczególnie ważne w tego typu firmach: uważne słuchanie przyszłych użytkowników i wsłuchiwanie się w twórców oprogramowania. Moje zdecydowane podkreślenie roli otwartej komunikacji na etapie wdrażania oprogramowania i w czasie bezpośrednio poprzedzającym wdrożenie można rozszerzyć na szersze spektrum i objąć nim cały proces zarządzania firmą projektową i proces projektowania. Oto wybrane dobre praktyki stosowane w codziennej pracy Wayman, które większość projektantów i inżynierów na pewno posiada w swoim warsztacie i może odnieść do realizowanych przez siebie zadań projektowych.

 

Pierwszym krokiem w skutecznym zarządzaniu jest głębokie zrozumienie potrzeb użytkowników. To oni są końcowym odbiorcą produktu lub usługi, dlatego ich opinie i sugestie są nieocenione. Przy uwzględnianiu ich potrzeb i oczekiwań można tworzyć produkty bardziej dostosowane do rynku.

 

Z drugiej strony, eksperci ds. oprogramowania często mają głęboką wiedzę na temat najlepszych praktyk i zalecanych sposobów korzystania z technologii. Ich wskazówki dotyczące funkcjonalności, bezpieczeństwa i użyteczności są niezbędne dla tworzenia efektywnych rozwiązań.

 

Nowoczesne firmy projektowe powinny stosować zaawansowane metody, takie jak interdyscyplinarne podejście łączące inżynierię oprogramowania, analizę danych i sztuczną inteligencję. Celem jest stworzenie systemów zdolnych do adaptacji do dynamicznych zmian w projektach inżynierskich i optymalizacji zasobów ludzkich. Do tego celu służą różnorodne narzędzia badawcze, takie jak:

  • Języki programowania takie jak C# dla implementacji.
  • Bazy wiedzy eksperckiej do tworzenia systemów ekspertowych.
  • Zaawansowane systemy zarządzania bazami danych i narzędzia do analizy danych.
  • Frameworki AI, takie jak TensorFlow czy PyTorch, do tworzenia i oceny modeli opartych na sztucznej inteligencji.
  • Wykorzystanie zaawansowanych technik AI

 

Algorytmy sztucznej inteligencji, takie jak regresja, drzewa decyzyjne czy sieci neuronowe, mogą znacząco przyspieszyć i usprawnić procesy decyzyjne. Poprzez analizę historycznych danych projektów i trenowanie algorytmów na tych danych, systemy te są w stanie przewidywać przyszłe obciążenia zasobów ludzkich i generować optymalne plany obciążenia.

 

Kluczem do sukcesu w zarządzaniu wielobranżową firmą projektową jest kombinacja głębokiego zrozumienia potrzeb użytkowników, słuchania ekspertów od technologii i wykorzystywania zaawansowanych narzędzi i technik. Tylko wtedy firmy projektowe mogą dostarczyć innowacyjne, efektywne i wartościowe rozwiązania dla swoich klientów.

UMÓW SESJĘ DEMO

Projekt i realizacja Spectrum Marketing | 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Poznaj system Wayman

Social media

Kontakt

email: contact@wayman.pl

telefon: +48 882 907 648

Wayman Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 14/2, Gdynia

ul. Pawia 9, piętro 1, Kraków (Biurowiec High5ive)