RÓWNIEŻ NA BLOGU:

29 lutego 2024

O czym myślimy implementując AI do systemu zarządzania firmą projektową?

Badając zagadnienia związane z implementacją sztucznej inteligencji w wielobranżowych firmach inżynierskich i dążąc do wytworzenia narzędzia rzeczywiście posiadającego cechy sprawiające, że praca managerów firm projektowych stanie się obiektywnie łatwiejsza mierzymy się w Wayman z licznymi wyzwaniami.

 

Często odnoszę wrażenie, że użycie AI jest traktowane jako tak zwany no-brainer.  Parafrazując klasyka można przytoczyć serię retorycznych pytań i odpowiedzi: „Czy to jest potrzebne? TAK. Czy to się opłaca? TAK. Czy nas na to stać? TAK…” jednakże w Wayman opieramy się wyłącznie na zdrowym rozsądku i nawet jeśli modne trendy nakazują wyłączenie myślenia, a zadawanie pytań o zasadność  jest po prostu niegrzeczne, to nadal będziemy chcieli je zadać.

 

Koncentrując się zatem na praktycznych aspektach wdrażania narzędzi AI dokonaliśmy w Wayman fundamentalnej zasadności ich użycia, przeanalizowaliśmy obawy potencjalnych użytkowników, potwierdziliśmy katalog wyzwań związanych z jakością sugestii algorytmów, poziomem skomplikowania rzeczywistości biznesowej oraz wyzwaniami związanymi z ograniczoną ilością danych i potrzebnym czasem na uczenie algorytmów. Robiliśmy to tylko po to, żeby nasze rozwiązania oparte na AI, które dzisiaj ujrzały światło dzienne, były wykonane przez ludzi posiadających doświadczenie i świadomość rzeczywistości otaczającej przyszłych użytkowników.

Widok wersji beta karty realizacji Wayman z włączony nowym modułem AI.

 

Zasadność użycia narzędzi AI jako wsparcie procesu decyzyjnego

Współczesne firmy inżynierskie stają przed coraz większymi wyzwaniami: zarządzanie projektami o wysokiej złożoności, potrzeba szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych, a także optymalizacja kosztów i zasobów. W tym kontekście, sztuczna inteligencja staje się nieocenionym wsparciem, oferując możliwości, które daleko wykraczają poza tradycyjne metody zarządzania. Narzędzia AI mogą przetwarzać ogromne ilości danych w czasie rzeczywistym, identyfikować wzorce i tendencje, które mogą umknąć ludzkiemu oku, a także przewidywać potencjalne problemy jeszcze zanim się pojawią. Odpowiedź na pytanie o zasadność jest nierozerwalnie powiązana z kwestią opłacalności, która może być potwierdzona tylko na drodze testów w wielobranżowych firmach projektowych. Takie testy w firmach realizujących duże, długoterminowe projekty mogą trwać dłużej niż istnieją firmy obecnie oferujące narzędzia do zarządzania oparte na AI, warto wziąć to pod uwagę wybierając system wspierający zarządzanie.

 

Obawy potencjalnych użytkowników

Niemniej, wdrożenie AI niesie za sobą obawy. Jedną z głównych jest kwestia zaufania do sugestii generowanych przez algorytmy. Użytkownicy mogą obawiać się, że rekomendacje AI mogą nie być adekwatne do skomplikowanych realiów biznesowych. Istnieje również obawa dotycząca przejrzystości i możliwości pełnego wyjaśnienia lub uzasadnienia decyzji AI, co jest kluczowe w kontekście odpowiedzialności i audytu.

 

Zasadność użycia narzędzia z powodu obaw o jakość sugestii algorytmów AI

Jakość i trafność sugestii algorytmów AI zależy od wielu czynników, w tym od jakości danych wejściowych, adekwatności modelu do problemu, który ma rozwiązać, oraz ciągłego procesu uczenia i adaptacji. Aby odpowiedzieć na te obawy, kluczowe jest budowanie systemów AI z myślą o transparentności, możliwości interpretacji i łatwości weryfikacji ich rekomendacji przez użytkowników. Ważne jest również zaangażowanie użytkowników końcowych w proces projektowania i wdrażania tych systemów, aby zapewnić, że rozwiązania AI są adekwatnie dostosowane do ich potrzeb i oczekiwań.

 

Poziom skomplikowania rzeczywistości biznesowej

Rzeczywistość biznesowa wielobranżowych firm inżynierskich jest niezwykle złożona. Projektowanie systemów AI, które efektywnie radzą sobie w takim środowisku, wymaga nie tylko zaawansowanych technologii, ale również głębokiego zrozumienia specyfiki branży i procesów biznesowych. To z kolei podkreśla znaczenie interdyscyplinarnych zespołów składających się zarówno z ekspertów od AI, jak i specjalistów branżowych.

 

Mała ilość danych i czas potrzebny na uczenie algorytmów

Jednym z kluczowych wyzwań jest ograniczona ilość dostępnych danych, co jest często przypadkiem w specyficznych, niszowych obszarach działalności wielobranżowych firm inżynierskich. Rozwiązaniem może być zastosowanie technik uczenia maszynowego, które są w stanie efektywnie uczyć się z mniejszych zbiorów danych, takich jak uczenie transferowe czy uczenie wzmacniane. Ponadto, rozwój technologii umożliwia coraz szybsze przetwarzanie danych i skrócenie czasu potrzebnego na uczenie algorytmów, co sprawia, że AI staje się coraz bardziej dostępna nawet dla firm z ograniczonymi zasobami.

 

Widok wersji beta karty realizacji Wayman, ikona AI koloru czarnego - moduł wyłączony.

 

Implementacja sztucznej inteligencji w systemach wspomagających zarządzanie w wielobranżowych firmach inżynierskich oferuje znaczące korzyści, ale wymaga również świadomego podejścia do wyzwań, jakie niesie. Kluczowe jest tu budowanie zaufania poprzez transparentność, zaangażowanie użytkowników w proces projektowania i dostosowywanie technologii do specyfiki i potrzeb branży. Obecnie wchodzimy w fazę praktycznych testów, narzędzia są poddawane szerokiej analizie, by udostępniony użytkownikom produkt okazał się długoterminową wartością mający istotny wpływ na przewagę konkurencyjną ich firm. Być może powinniśmy ogłosić światu sensacyjną wiadomość o wytworzeniu modułu Wayman opartego na AI, jednak dla nas, w Wayman, celem nie jest stworzenie modułu opartego na AI, lecz poprawienie funkcjonowania firm projektowych, także przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji, wszędzie tam, gdzie jest to zasadne.

 

Dziękuję za przeczytanie tego wpisu, zachęcam do kontaktu z naszymi ekspertami i umówienie się na spotkanie, na którym będzie można porozmawiać o tym jak dedykowane dla sektora projektowego rozwiązania Wayman mogą ułatwić funkcjonowanie firm projektowych.

 

Autro: Piotr Bilon

UMÓW SESJĘ DEMO

Projekt i realizacja Spectrum Marketing | 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Poznaj system Wayman

Social media

Kontakt

email: contact@wayman.pl

telefon: +48 882 907 648

Wayman Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 14/2, Gdynia

ul. Pawia 9, piętro 1, Kraków (Biurowiec High5ive)