RÓWNIEŻ NA BLOGU:

14 marca 2024

Jaką rolę odgrywa szczęście w procesie projektowania?

Bezdyskusyjnie wczoraj był niezwykle wspaniały dzień i to zupełnie niespodziewany. Plan mojego dnia był napięty i pełen pozytywnych doświadczeń, jednak dzień zrobiła mi rzecz zupełnie nieplanowana, na którą bardzo długo czekałem. Pozornie to drobnostka, ale dla mnie to ogrom pozytywnych emocji i czas wart skatalogowania, bardzo krótki i bardzo wartościowy czas spędzony z ważnym dla mnie człowiekiem. Poczułem się szczęśliwy, myślę, że wczoraj miałem szczęście, postanowiłem to udokumentować na blogu, ale trzymając się zasady, że blog jest miejscem, w którym można znaleźć profesjonalne wpisy dotyczące różnych kwestii dotyczących zarządzania, powstrzymam się od roztrząsania szczegółów mojego dnia i napisze o szczęściu w kontekście zarządzania.

 

Chciałbym zatem zwrócić uwagę na aspekt, który jest równie ważny jak plany, terminy i budżety, a który na pierwszy rzut oka może wydawać się odległy od naszej codziennej pracy i realizowanych zadań, tak jak wcześniej wspominałem chodzi mi o szczęście. Wspólnie dążymy do sukcesu naszych projektów, ale musimy pamiętać, że za każdym z nich stoją ludzie. To oni są sercem każdej inicjatywy, a ich szczęście i dobrostan powinny być dla nas równie istotne, co osiągane wyniki. Jak więc szczęście wpisuje się w naszą pracę i jakie wnioski możemy z tego wyciągnąć?

 

Każdy człowiek z pewnością przyzna, że szczęście posiada element nieprzewidywalności. Nie zawsze możemy kontrolować wszystkie zmienne, a czasami sukces projektu zależy od czynników, które wydają się być poza naszym zasięgiem. To przypomina nam o pokorze i otwartości na niespodziewane. Powyższe zdanie podkreśla, jak ważne jest, aby w pracy nad projektami oraz w codziennym życiu zachować pokorę wobec nieprzewidywalności rzeczywistości. Niezależnie od tego, jak bardzo jesteśmy doświadczeni czy też jak dokładnie planujemy nasze działania, zawsze istnieje element niepewności. To nie tylko wyzwanie, ale także szansa. Pokora wobec nieprzewidywalności uczy nas, że nie jesteśmy w stanie kontrolować wszystkiego, co się dzieje wokół nas. Jednocześnie otwartość na niespodziewane skłania do adaptacji, elastyczności i gotowości na wykorzystanie nieoczekiwanych okazji, które mogą się pojawić. To przypomnienie, że sukces często leży na granicy między starannym planowaniem a umiejętnością adaptacji do zmieniających się okoliczności.

 

Ryzyko związane z liczeniem na szczęście jest oczywiste. Nie możemy opierać naszych planów wyłącznie na nadziei, że fortuna będzie nam sprzyjać. Wymaga to od nas strategicznego planowania, przewidywania potencjalnych przeszkód i przygotowania planów awaryjnych. Jednakże, kiedy szczęście się pojawi, powinniśmy być gotowi wykorzystać dane nam szanse. To może oznaczać zauważenie niespodziewanej okazji do rozwoju projektu, która nie była częścią pierwotnego planu. Ważne jest, abyśmy byli świadomi momentów, kiedy szczęście jest po naszej stronie, i potrafili z nich korzystać. Jednocześnie, nie możemy polegać wyłącznie na szczęściu. Musimy budować solidne fundamenty dla naszych projektów, które zapewnią ich sukces niezależnie od zmiennych, na które nie mamy wpływu.

 

Przejdźmy teraz do aspektu ludzkiego. Jak możemy zadbać o to, by osoby zaangażowane w projekty były szczęśliwe? Pierwszym krokiem jest stworzenie środowiska pracy, w którym każdy czuje się doceniany, słyszany i ma możliwość rozwoju. Komunikacja jest kluczowa - musimy promować otwartość, szacunek i wsparcie w zespole. Ponadto, ważne jest, aby praca nad projektem była zrównoważona i nie prowadziła do wypalenia zawodowego. Szczęście w pracy nie jest luksusem, ale fundamentem produktywności i kreatywności. Wspierając dobrostan naszych zespołów, nie tylko budujemy lepsze miejsce pracy, ale również zwiększamy szanse na sukces naszych projektów.

 

Warto pamiętać, że ignorowanie szczęścia współpracowników może prowadzić do szeregu negatywnych konsekwencji dla projektu i jak i dla całej organizacji. Brak zadowolenia z pracy często wiąże się z niższą produktywnością, większą absencją oraz wyższym poziomem rotacji pracowników. To z kolei może generować dodatkowe koszty związane z rekrutacją i szkoleniem nowych osób, a także utratą cennego know-how. Ponadto, niskie morale w zespole może wpłynąć na jakość pracy i innowacyjność, co bezpośrednio odbija się na konkurencyjności firmy na rynku.

 

Stworzenie pozytywnego środowiska pracy, w którym ludzie czują się doceniani i słyszani, jest więc jednym z istotnych elementów budowania konkurencyjności firmy projektowej. Ważne jest jednak, aby podczas dbania o dobrostan pracowników zachować odpowiednią równowagę i nie wkraczać nadmiernie w ich prywatność. O ile z jednej strony trzeba być wrażliwym na osobiste potrzeby i okoliczności życiowe pracowników, o tyle niezbędne jest również zachowanie profesjonalnego dystansu. Pracodawcy i kierownicy projektów powinni być dostępni i wspierający, ale również szanować granice prywatności swoich pracowników.

 

Zrozumienie i szacunek dla życia prywatnego pracowników są ważne, ponieważ pomagają budować zaufanie i poczucie bezpieczeństwa w zespole. W praktyce może to oznaczać oferowanie elastycznych godzin pracy lub możliwości pracy zdalnej, jeśli pozwala na to rodzaj projektu, aby wspierać pracowników w równoważeniu życia zawodowego z osobistym. Jednocześnie, wszelkie inicjatywy skierowane na poprawę dobrostanu pracowników powinny być realizowane z ich pełną zgodą i aktywnym udziałem, aby uniknąć poczucia naruszenia prywatności.

 

Chciałbym podkreślić, że dbałość o szczęście w pracy nie powinna być traktowana jako dodatek, ale jako integralna część kultury organizacyjnej. To inwestycja w ludzi, która przynosi wymierne korzyści zarówno pracownikom, jak i organizacji. Jednakże, ważne jest, aby podejście to było realizowane z uwagą i szacunkiem dla indywidualnych granic, co z kolei wspiera zdrowy i produktywny zespół gotowy na osiąganie sukcesów.

 

Dochodzę do wniosku, że szczęście w kontekście zarządzania projektami to równowaga między akceptacją nieprzewidywalności, a strategicznym planowaniem i działaniem. To również zrozumienie, że ludzie są kluczem do sukcesu i ich dobrostan powinien być dla nas priorytetem, przy czym nadzór na przebiegiem projektu, zapewniona przez system analiza kluczowych parametrów musi być realizowana bez jakichkolwiek emocji, w sposób, które zapewnia implementacja takich narzędzi jak system Wayman ERP.  Zachęcam do refleksji nad tym, jak możemy wprowadzać i promować te wartości w naszej codziennej pracy.

UMÓW SESJĘ DEMO

Projekt i realizacja Spectrum Marketing | 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Poznaj system Wayman

Social media

Kontakt

email: contact@wayman.pl

telefon: +48 882 907 648

Wayman Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 14/2, Gdynia

ul. Pawia 9, piętro 1, Kraków (Biurowiec High5ive)