RÓWNIEŻ NA BLOGU:

23 listopada 2023

Jaką rolę może odgrywać statystyka w procesie zarządzania pracą projektową.

Brak wiarygodnych i aktualnych informacji jest jednym z podstawowych wyzwań projektantów. Istnieje cały szereg rozwiązań informatycznych skupiających się na zapewnieniu danych  do projektowania. Technologia bardzo pomaga w tym zakresie i narzędzia umożliwiające szybką wymianę informacji i kumulujące dane w postaci graficznej reprezentacji zawartości bazy danych informacji projektowych, z których w zautomatyzowany sposób tworzona jest dokumentacja, są coraz bardziej powszechne. Dzięki temu, projektując w ramach rozproszonej sieci, inżynierowie poświęcają coraz miej czasu na koordynację, bo dzięki oprogramowaniu mogą dowiedzieć się w prosty sposób nie tylko jaki jest najbardziej aktualny stan projektowanego obiektu, ale także jak wyglądały poprzednie wersje i kto jest osoba odpowiedzialna za poszczególne obszary projektowanego obiektu.

 

Coraz częściej wymagania stosowania narzędzi opartych na nowoczesnych technologiach, przeznaczonych do wspierania procesu projektowego są obligatoryjnym wymaganiem inwestorów w procesie wyboru wykonawców usług projektowych. Jawiące się jeszcze kilka lat temu jako pieśń przyszłości rozwiązania pozwalające wspierać nie tylko proces projektowania, ale także budowy i dalej całego cyklu życia obiektu, zaczynają być coraz śmielej stosowane, co jest widoczne chociażby poprzez coraz liczniejsze i coraz bardziej użyteczne w praktyce aplikacje koncepcji digital twin.

 

Kierunek rozwoju technologicznego w zakresie procesu projektowania wyznaczają obecnie globalni gracze na rynku oprogramowania dla inżynierów. Proces projektowania oraz jego podprocesy jak zarządzanie dokumentacją, zarzadzanie wymianą informacji, tworzenie danych wejściowych do użycia w okresie eksploatacji projektowanego obiektu to obszar, w którym widoczne są duże nakłady i tym samym coraz częściej można znaleźć wymierne efekty wyznaczane przez zmiany zasad funkcjonowania firm projektowych i wykonawczych, a nawet osób zajmujących się eksploatacją i utrzymaniem.

 

Szeroko zakrojona digitalizacja wiąże się zawsze z  przetwarzaniem i gromadzeniem dużej ilości danych, które dzięki technologii stają się bardzo łatwo dostępne. To oczywiście stwarza możliwości do użycia metod statystycznych w procesie projektowania i mimo, że jest to temat sam w sobie bardzo interesujący to w dzisiejszym wpisie chciałbym dotknąć nieco innego obszaru, jakim jest nie projektowanie, ale zarządzanie procesem projektowanie w kontekście użycia metod statystycznych.

 

Oczywiste jest, że poprzez zastosowanie atrybutów można w praktycznie dowolny sposób grupować projektowane obiekty, ich części składowe, które z kolei mogą być w łatwy sposób łączone z wykonawcami, branżami i pracowniami oraz czasem realizacji prac projektowych. Mając świadomość tych możliwości  można postawić sobie pytanie o sposób wykorzystania danych. Na pewno jednym z wartych rozważenia narzędzi jest statystyka. Stosowanie statystyki na etapie przedprojektowym, wycen i kalkulacji ofertowych jest oczywistym i chyba najłatwiejszym przykładem praktycznego użycie statystyki.

 

Zastanówmy się jednak nad użyciem metod statystycznych do wsparcia procesu zarządzania projektowaniem. Jednym z elementów tego procesu jest delegowanie czynności do wykonania poszczególnym projektantom. W momencie określania budżetu początkowego lub budżetu na zmianę narzędzia mogą wspierać managera w podjęciu racjonalnej decyzji poprzez podpowiadanie wartości określonych przy pomocy mediany, dominaty lub w określonych przypadkach średniej arytmetycznej. Co ważne, zbiór danych pozwala nie tylko na tworzone wzorcowych typoszeregów pracochłonności dla typowych zadań realizowanych w procesie projektowania ale także łączyć typoszeregi i racjonalne wartości budżetów z poszczególnymi wykonawcami. W czasie mojej pracy na dalekim wschodzie zetknąłem się po raz pierwszy z bardzo wąską specjalizacją inżynierów, w firmach projektowych inżynierowie bardzo często zajmowali się cały czas tylko jednym rodzajem zadania, specjalista od projektowania przebiegów torów kablowych przez wiele lat zajmował się tylko tym tematem. To było nie do pomyślenia w polskich odpowiednikach tego typu firmy. Tendencja była wówczas dokładnie przeciwna, konstruktor konstrukcji stalowych był zachęcany do projektowania instalacji elektrycznych lub systemów HVAC. Doświadczenie pokazuje, że takie praktyki, mimo iż uzasadnione ekonomicznie często wiązały się z kompromisami w obszarze jakości i terminowości.

 

Warto zastanowić się nad tym, czy przypadkiem nie jest tak, że projektant bez doświadczenia w danej branży nie powinien otrzymywać innych wymagań terminowych i budżetowych niż ekspert, czy multi-kompetencyjność nie powinna znaleźć swojego odzwierciedlenia w zmianach harmonogramów i modyfikacji budżetu. Oczywiście, że tak, ale z drugiej strony liczne przykłady pokazują, że większość projektantów pracuje do wyczerpania budżetu i niekoniecznie zwiększone zużycie roboczogodzin przekłada się na wzrost jakości. W przypadku występowania takich właśnie dylematów można pokusić się o stosowanie opartych na statystyce systemów eksperckich nowej generacji, które podpowiadają, opierając się nie tylko na wprowadzonych danych wzorcowych ale także na historycznej alokacji i realizacji prac projektowych przez poszczególnych projektantów.

 

Sprawa poruszona w temacie tego wpisu jest o wiele bardziej złożona niż kilka lakonicznych przykładów przedstawionych w tym wpisie, rozwijanie tej jest uzasadnione zarówno z praktycznego jak i z naukowego punktu widzenia. W Wayman prowadzimy zaawansowane badania ukierunkowane na praktyczne implementacje nowoczesnych technologii w proces zarządzania pracami projektowymi. Nasze doświadczenia pokazują, że niesie to ogromny potencjał o ile jest wykonywane z głębokim zrozumieniem potrzeb i rzeczywistości pracy projektantów. Zachęcam do kontaktu z nami i do rozmowy o tym w jaki sposób Wayman może zwiększyć efektywność procesu projektowego Państwa firmy. Bez względu na to jaką drogę wybiorą firm projektowe, to doskonalenie procesu zarządzania powinno być stałym elementem rozwoju i celem samym w sobie.

UMÓW SESJĘ DEMO

Projekt i realizacja Spectrum Marketing | 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Poznaj system Wayman

Social media

Kontakt

email: contact@wayman.pl

telefon: +48 882 907 648

Wayman Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 14/2, Gdynia

ul. Pawia 9, piętro 1, Kraków (Biurowiec High5ive)