RÓWNIEŻ NA BLOGU:

13 czerwca 2024

Dlaczego procentowe zaawansowanie merytoryczne odgrywa tak istotną rolę w zarządzaniu projektami?

Biura projektowe i firmy inżynierskie realizując prace projektowe opierają się  coraz częściej na rozwiązaniach informatycznych, które znacząco usprawniają zarządzanie projektami, tym samym od managerów wymaga się nie tylko umiejętności technicznych, ale również strategicznego podejścia do monitorowania i raportowania postępów, które systemy wspierające zarzadzania powinny znacząco usprawniać. Chociaż wiele firm projektowych opiera się na prostym monitorowaniu zużycia roboczogodzin, kluczowe znaczenie dla efektywnego zarządzania i kontroli projektu ma procentowe zaawansowanie merytoryczne. To podejście, które nie skupia się wyłącznie na czasie pracy, ale przede wszystkim na bieżącej ocenie rzeczywistego stanu zaawansowania projektu.  Użycie funkcjonalności dostępnych w dedykowanych dla wielobranżowych firm inżynierskich systemach zarządzania może zdecydowanie zwiększyć efektywność i przewidywalność realizacji projektów.

 

Czemu warto raportować procentowe zaawansowanie merytoryczne? Jest wiele ważnych powodów, w tym paragrafie przedstawię i opisze najważniejsze z nich. Pierwszym i najbardziej oczywistym powodem jest lepsza ocena postępów projektu. Procentowe zaawansowanie merytoryczne daje jasny obraz tego, jak daleko zaszła realizacja projektu w kontekście zaplanowanych celów i etapów. Dzięki temu managerowie mogą łatwiej ocenić, czy projekt przebiega zgodnie z planem. Naturalnym następstwem realistycznej oceny postępów są wiarygodne prognozy.  W systemach takich jak Wayman, procentowe zaawansowanie merytoryczne stanowi podstawę do tworzenia wiarygodnych prognoz dotyczących zakończenia projektu. Analiza trendów i możliwe odchylenia od planu są szybko identyfikowalne, co pozwala na wczesne reagowanie, dzięki wczesnemu wykrywaniu zagrożeń. Regularne raportowanie zaawansowania merytorycznego umożliwia wykrycie potencjalnych problemów na tak wczesnym etapie, że można podjąć skuteczne działania naprawcze. Dzięki temu można unikać opóźnień i dodatkowych kosztów. Kolejnym istotnym zyskiem z systemowego przetwarzania procentowego zaawansowania merytorycznego są następstwa synchronizacji z zaawansowaniem finansowym pochodzącym z systemów finansowych.  Monitorowanie zarówno zaawansowania merytorycznego, jak i finansowego pozwala na pełniejszą kontrolę nad budżetem projektu. Managerowie mogą lepiej zarządzać przepływami finansowymi i unikać przekroczenia budżetu.

 

Korporacje, duże wielobranżowe firmy projektowe, oraz butikowe pracownie projektowe, firmy architektoniczne, konstrukcyjne i wiele innych każdego dnia stosują ocenę zaawansowania procentowego realizowanych projektów. Firmy, które zdecydowały się na wdrożenie monitorowania procentowego zaawansowania merytorycznego, często doświadczają znacznego wzrostu kontroli nad projektami, jeśli swoje procesy wspierają zaawansowanymi, dedykowanymi sektorowi projektowemu rozwiązaniami informatycznymi to mogą odnotowywać spektakularne usprawnienia. Na przykład, projekt budowlany, który napotkał na nieoczekiwane problemy geotechniczne, mógł szybko dostosować plany i harmonogram finansowy dzięki wczesnemu zidentyfikowaniu opóźnień w raportach zaawansowania merytorycznego. Bez tego wskaźnika, opóźnienia te mogłyby pozostać niezauważone aż do wystąpienia poważniejszych konsekwencji finansowych i operacyjnych. To tylko jeden z licznych przykładów, nie chcę ich mnożyć w tym krótkim wpisie, ale każdy projektant na pewno spotkał się z sytuacją, w której problemy eskalowały tylko dlatego, ze nie poświęcono im odpowiednio wcześnie uwagi.

 

Raportowanie procentowego zaawansowania merytorycznego to nie tylko technika zarządzania projektami, ale strategiczne narzędzie, które może znacząco poprawić efektywność i wyniki finansowe firm projektowych. Managerowie, implementując systemy takie jak Wayman, zyskują możliwość budowania wiarygodnych prognoz, wczesnego wykrywania zagrożeń i efektywnego reagowania na zmiany. Korzystając z tych narzędzi, mogą maksymalizować szanse na sukces projektu i minimalizować ryzyko negatywnych skutków nieprzewidzianych problemów. Jeżeli z jakiegoś powodu odkładasz decyzję o uruchomieniu funkcjonalności oceny i monitorowania zaawansowania procentowego to przyśpieszenie decyzji o uruchomieniu może przynieść liczne zyski i finalnie znaczny wzrost efektywności funkcjonowania firmy.

UMÓW SESJĘ DEMO

Projekt i realizacja Spectrum Marketing | 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Poznaj system Wayman

Social media

Kontakt

email: contact@wayman.pl

telefon: +48 882 907 648

Wayman Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 14/2, Gdynia

ul. Pawia 9, piętro 1, Kraków (Biurowiec High5ive)