RÓWNIEŻ NA BLOGU:

04 lipca 2024

Dlaczego nie ma powodów do obaw?

Boisz się, że wprowadzenie sytemu Wayman w firmie spowoduje zamieszanie. Nie chcesz nakładać na pracowników zbyt dużych obowiązków administracyjnych, a może po prostu wyczuwasz, że w zespole jest niechęć do zmian i lęk przed konsekwencjami wprowadzenia systemu zarządzania. Jeśli powyższe sformułowania  brzmią znajomo, to bez względu na to czy jesteś właścicielem firmy, czy też projektantem, który rozważa jak zmieni się jego rzeczywistość i jak obowiązek raportowania wpłynie na sytuację w biurze, to ten tekst jest dla Ciebie.

 

Często słyszymy o obawach i spotykamy się z niechęcia u części potencjalnych użytkowników. Rzeczywiście wprowadzenie systemu wspierającego zarządzanie, takiego jak Wayman, w firmie projektowej może wywołać mieszane reakcje wśród pracowników, to zupełnie naturalne i występuje w przypadku każdej zmiany. Rozważmy najpierw przyczyny ich obaw i niechęci do raportowania, a następnie przedstawimy racjonalne argumenty uspokajające.

 

Kontekst wdrożenia i jego okoliczności, przyczyny dla których firma rozpoczyna proces wdrożenia systemu wspierającego zarządzanie oraz ogólna sytuacja firmy mają duży wpływ nie tylko na to jakie obawy mają pracownicy, ale także na to jak są one formułowane. Poniżej przedstawimy listę najpopularniejszych i najczęściej artykułowanych przez pracowników obaw.

 

 1. Obawa przed nadzorem: Pracownicy mogą postrzegać system raportowania jako narzędzie do nadmiernego nadzoru, które ogranicza ich swobodę i kreatywność. Boją się, że każdy ich ruch będzie monitorowany, co może prowadzić do poczucia bycia ciągle ocenianym.
 2. Strach przed konsekwencjami: Może istnieć obawa, że dane z raportowania zostaną użyte przeciwko nim, zwłaszcza jeśli nie będą w stanie osiągnąć założonych celów z powodu nieprzewidzianych przeszkód lub trudności w projekcie.
 3. Dodatkowe obciążenie administracyjne: Raportowanie czasu pracy i postępu może być postrzegane jako kolejne obciążenie administracyjne, które odciąga uwagę od głównych zadań projektowych i kreatywnej pracy.
 4. Niepewność i zmiana rutyny: Wprowadzenie nowego systemu często wiąże się z niepewnością i zmianą ustalonych rutyn, co może być źródłem stresu dla pracowników przyzwyczajonych do dotychczasowych metod pracy.
 5. Obawa przed inwigilacją: Pracownicy mogą czuć, że system raportowania godzin jest formą nadzoru, która ogranicza ich prywatność i niezależność. Obawiają się, że każdy ich ruch będzie monitorowany i oceniany, co może wpływać na poczucie ciągłej kontroli.
 6. Presja i stres: Systematyczne raportowanie postępu może wywierać presję na pracownikach, by nieustannie wykazywać postęp w swoich zadaniach. To może prowadzić do stresu związanego z koniecznością ciągłego udowadniania swojej produktywności.
 7. Wpływ na kulturę pracy: Pracownicy mogą obawiać się, że wprowadzenie systemu raportowania przyczyni się do kultury "mierzenia wszystkiego", gdzie ważniejsze stają się liczby niż jakość pracy i kreatywność, które są kluczowe w projektowaniu architektonicznym.
 8. Technologiczne wyzwania: Dla niektórych pracowników nowy system może stanowić technologiczne wyzwanie, zwłaszcza jeśli nie czują się oni komfortowo z korzystania z nowoczesnych narzędzi informatycznych.
 9. Obawy o konsekwencje błędów: Niektórzy pracownicy mogą obawiać się, że każdy błąd w raportowaniu będzie skrupulatnie analizowany, co może prowadzić do negatywnych konsekwencji, takich jak kary lub nawet utrata pracy.

 

Argumenty za brakiem powodów do obaw:

 1. Poprawa organizacji pracy: Wayman może znacząco ułatwić zarządzanie czasem i projektami. Dzięki precyzyjnemu raportowaniu, menedżerowie mogą lepiej rozumieć, jak zasoby są wykorzystywane, co pozwala na optymalizację procesów i efektywniejsze planowanie. To zawsze pozytywnie przekłada się na sytuacje pracowników.
 2. Transparentność i jasne zasady: Systematyczne raportowanie może przyczynić się do bardziej sprawiedliwej oceny pracy przez zapewnienie transparentności. Każdy pracownik jest oceniany na podstawie wyraźnie zdefiniowanych i mierzalnych kryteriów, co minimalizuje subiektywne oceny.
 3. Wsparcie i rozwój zawodowy: Dane zebrane przez Wayman mogą być wykorzystane nie tylko do oceny, ale także do identyfikacji potrzeb szkoleniowych i obszarów wymagających wsparcia. To umożliwia lepsze dostosowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb pracowników, co przekłada się na ich rozwój zawodowy.
 4. Redukcja stresu związanego z deadline’ami: Dokładne śledzenie postępu projektów pozwala na wcześniejsze wykrywanie potencjalnych opóźnień i problemów, dając szansę na ich rozwiązanie bez niepotrzebnego stresu i pośpiechu tuż przed terminem zakończenia projektu.
 5. Zdrowy rozsądek w użyciu danych: Ważne jest, aby zarząd i menedżerowie stosowali zdrowy rozsądek w interpretacji danych z systemu Wayman. Zrozumienie, że nie wszystkie dni pracy są takie same i że różne zadania wymagają różnego poziomu zaangażowania, może pomóc w uniknięciu nadużyć i niepotrzebnej presji.
 6. Poprawa zarządzania czasem i zasobami: Wayman ułatwia menedżerom projektów lepsze rozplanowanie pracy i efektywne zarządzanie zasobami. Dzięki temu pracownicy mogą otrzymać bardziej realistyczne terminy i cele, co zmniejsza presję i przeciążenie pracą.
 7. Sprawiedliwe ocenianie wyników pracy: System raportowania godzin oferuje obiektywne i przejrzyste dane dotyczące wkładu każdego pracownika w projekty. To sprawia, że ocena pracy jest bardziej sprawiedliwa, ponieważ opiera się na konkretnych, mierzalnych wynikach, a nie na subiektywnych ocenach.
 8. Lepsza współpraca i komunikacja: Wayman umożliwia między innymi zespołom dostęp do aktualnych informacji na temat postępu prac nad projektami. To poprawia komunikację między pracownikami oraz umożliwia szybsze rozwiązywanie problemów i bardziej efektywną współpracę.
 9. Rozwój osobisty i zawodowy: System pozwala pracownikom na śledzenie czasu poświęcanego na różne zadania, co może pomóc im w identyfikacji obszarów do rozwoju. Pracownicy mogą zobaczyć, gdzie spędzają najwięcej czasu i co mogą poprawić, aby stać się bardziej efektywnymi.
 10. Większa autonomia: Chociaż początkowo może się wydawać, że system raportowania godzin narzuca kontrolę, w rzeczywistości może on przynieść pracownikom większą autonomię. Przez lepsze rozumienie, jak ich czas jest wykorzystywany, mogą oni bardziej efektywnie zarządzać swoim dniem pracy i lepiej balansować między życiem zawodowym a prywatnym.
 11. Budowanie zaufania: Regularne raportowanie i przejrzystość działań mogą zbudować zaufanie między pracownikami a zarządem. Kiedy pracownicy widzą, że informacje są wykorzystywane do poprawy procesów, a nie do kontroli, wzrasta ich zaangażowanie i satysfakcja z pracy.
 12. Kultura oparta na danych: W środowisku projektowym, gdzie decyzje często muszą być szybkie i precyzyjne, dostęp do rzetelnych danych jest kluczowy. Wayman może dostarczać dane potrzebne do podejmowania lepszych decyzji, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i organizacyjnym.

 

Podsumowując, choć wprowadzenie systemu Wayman niesie z sobą ogromne zyski dla organizacji spojrzenie na sprawę tylko przez pryzmat raportowania godzin może być źródłem obaw. W rzeczywistości jednak odpowiednie zarządzanie tym narzędziem i komunikacja jego celów i korzyści mogą przynieść znaczne korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla całej organizacji. Ważne jest, aby podejście do wdrażania i użytkowania systemu było zbalansowane i opierało się na współpracy oraz wzajemnym zaufaniu i co niezmiennie najważniejsze na zdrowym rozsądku.

UMÓW SESJĘ DEMO

Projekt i realizacja Spectrum Marketing | 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Poznaj system Wayman

Social media

Kontakt

email: contact@wayman.pl

telefon: +48 882 907 648

Wayman Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 14/2, Gdynia

ul. Pawia 9, piętro 1, Kraków (Biurowiec High5ive)