RÓWNIEŻ NA BLOGU:

07 grudnia 2023

Jakie wnioski przyniosły badania naukowe nad potencjałem digitalizacyjnym procesów zachodzących w firmach projektowych.

Badania i prace rozwojowe Wayman zostały szczegółowo opisane w najnowszej edycji magazynu naukowego Polish Maritime Research. Lektura artykułu z pewnością przyniesie czytelnikom zainteresowanym kwestiami zarządzania procesem projektowania szereg ciekawych konkluzji i wniosków. Zachęcam do zapoznania się z najnowszym wydaniem Polish Maritime Research No 4 (120) Vol. 30, które jest dostępne online: http://www.bg.pg.gda.pl/pmr/pdf/PMRes_2023_4.pdf .

 

Całość opracowania obejmuje zarówno rezultaty badań ankietowych jak i wyniki z przeglądu baz danych wybranych użytkowników systemu Wayman. Dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu obecnych i przyszłych użytkowników Wayman, którzy wypełnili blisko 2000 ankiet udało się zbudować bardzo dobry obraz opinii managerów firm projektowych na temat potencjału digitalizacji i istotności kluczowych procesów uzupełniających proces projektowania.

 

Konkluzje z analizy baz danych dostarczyły szczególnie interesujących wniosków i stanowią naukowe potwierdzenie zasadności implementacji systemu zarządzania w wielobranżowej firmie inżynierskiej. W szczególności każda firma podpisująca kontrakty na wykonanie prac projektowych za ustaloną cenę ryczałtową powinna niezwłocznie przeanalizować wyniki i rozważyć podjęcie decyzji o rozpoczęciu wdrożenia.

 

W artykule opisano niezwykle ciekawy przypadek realizacji dwóch praktycznie identycznych projektów co do zakresu, z których jeden został objęty metodologią zarządzania Wayman, a drugi był realizowany w klasyczny sposób przy użyciu aplikacji do zarządzania projektem i tradycyjnych metod. Interesującą konkluzją jest to, że już na pierwszym projekcie objętym metodologią Wayman zanotowano znaczące oszczędności czasu i redukcje kosztów wytworzenia dokumentacji. Poniższy wykres przedstawia porównanie pracochłonności na obu projektach.

 

Mając na uwadze ogrom obowiązków spoczywających na managerach firm projektowych przygotowałem krótkie streszczenie i najważniejsze wnioski płynące z lektury artykułu. Publikacja skupia się na potrzebie digitalizacji procesów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach zajmujących się projektowaniem statków. W branży, mimo postępującej digitalizacji procesów projektowych, nie przeprowadzono dotychczas badań nad potrzebami digitalizacji innych procesów, w tym zarządzania zasobami ludzkimi. Autorzy zauważają, że brak korzyści dla firm projektowych z wdrożenia narzędzi typu Building Information Modeling (BIM) powoduje niechęć menedżerów do inwestycji w digitalizację. Badanie przeprowadzone wśród menedżerów projektów w firmach projektowych i inżynieryjnych wykazało potrzebę cyfrowej automatyzacji procesu zarządzania zasobami ludzkimi, co mogłoby znacząco poprawić efektywność operacyjną firm. Kluczowe wnioski z przeprowadzonych badań to:

  • Digitalizacja procesów zarządzania zasobami ludzkimi jest kluczowa dla poprawy efektywności w firmach projektowych.
  • Większość menedżerów projektów w firmach projektowych wciąż wykonuje zarządzanie zasobami ludzkimi ręcznie, co jest czasochłonne i mniej efektywne.
  • Badanie wykazało zainteresowanie menedżerów wdrożeniem rozwiązań cyfrowych, które mogłyby wspierać proces zarządzania zasobami ludzkimi.
  • Wdrożenie narzędzi cyfrowych mogłoby skrócić czas reakcji na zmiany, minimalizować ryzyko i zwiększyć konkurencyjność firm.

 

Artykuł podkreśla potrzebę dalszych badań w celu lepszego zrozumienia i rozwoju skutecznych narzędzi cyfrowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi w firmach projektowych. Zachęcam do zapoznania się treścią naszej publikacji naukowo-badawczej i do kontaktu z ekspertami firmy Wayman, którzy zweryfikują, czy i w jaki sposób Wayman może zaspokoić potrzeby Państwa firmy.

UMÓW SESJĘ DEMO

Projekt i realizacja Spectrum Marketing | 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Poznaj system Wayman

Social media

Kontakt

email: contact@wayman.pl

telefon: +48 882 907 648

Wayman Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 14/2, Gdynia

ul. Pawia 9, piętro 1, Kraków (Biurowiec High5ive)