PREZENTACJE funkcjonalności systemu wayman

 

Poznaj system ERP Wayman dzięki wideo prezentacjom najważniejszych funkcji systemu ERP do zarządzania projektami i biurem projektowym.

 

 

Ogólne informacje o firmie, rozwiązaniu i referencjach Wayman

 

[ ZOBACZYSZ W 7 MIN]

 

W tej części prezentacji przybliżamy informacje o firmie, powodach, dla których rozwiązanie powstało i do kogo jest kierowane. Wymieniamy również kilka referencji i projektów, przy których był wykorzystywany system ERP Wayman.

 

 

Omówienie budowy rozwiązania Wayman

 

[ ZOBACZYSZ W 6 MIN]

 

W tym krótkim filmie wyjaśniam jak zbudowane jest rozwiązanie Wayman i jakie moduły zawiera. Pokazuję różnicę między Wayman a WaymanLite - dwie aplikacje tworzące jeden system ERP do zarządzania projektami i biurem projektowym.

 

 

Karta realizacji pracownika i jej funkcje przy użyciu aplikacji WaymanLite

 

[ ZOBACZYSZ W 20 MIN]

 

W tej części skupiamy się na omówieniu zakresu karty realizacji/karty pracy pracownika. WaymanLite jest aplikacją dedykowaną dla osób raportujących w firmie, nie zarządzających projektami i stanowi nieodzowną część pełnej wersją systemu ERP Wayman do zarządzania firmą projektową.

 

 

Moduł Projekty

 

[ ZOBACZYSZ W 7 MIN]

 

W tym filmie omawiamy moduł Projekty, zwracając uwagę na istotne kwestie tj. negatywna prognoza projektu a także wyjaśniamy, co pokazują zegary kontrolne projektu.

 

 

Moduł Projekty - omówienie raportów cz.1

 

[ ZOBACZYSZ W 17 MIN]

 

W tym nagraniu prezentacji przedstawiamy pięć raportów w module Projekty:

1. Cash Flow projektu

2. Progres projektu

3. Siła robocza na projekcie

4. Status zadań na projekcie

5. Spływ dokumentacji technicznej na projekcie

 

 

Moduł Projekty – omówienie raportów cz.2

 

[ ZOBACZYSZ W 12 MIN]

 

W tej części omawiamy pozostałe raporty dostępne w Module Projekty, związane z planowaniem długoterminowym:

  • Gantt - Plan,
  • Plan Zasobów w ujęciu długoterminowym,
  • Plan wydajności uwzględniający zasoby i projekty planowane.
 

 

Zakładanie projektu od podstaw i budowanie zadań

 

[ ZOBACZYSZ W 11 MIN]

 

W tej prezentacji zakładamy projekt na dwa sposoby. Pierwszy poprzez dodanie ręczne i drugi stosując mechanizm duplikowania z projektu wzorcowego. Pokazujemy jak używać słowników etapów projektu i słownika zadań (USD).

 

 

Moduł Zadania i zarządzanie zasobami

 

[ ZOBACZYSZ W 11 MIN]

 

W tej prezentacji omawiamy funkcjonalności związane z zarządzaniem zasobami zarówno w odniesieniu do jednego projektu (Gantt na projekcie) jak i w układzie macierzowym (plan krótkoterminowy zasobów).

 

 

listy kontrolne (QA) w systemie Wayman

 

[ ZOBACZYSZ W 5 MIN]

 

W tej części prezentacji Wayman skupimy się na tworzeniu list kontrolnych (checklist jakościowych) do etapów i zadań w projekcie. Listy jakościowe umożliwiają nam definiowanie określonych czynności przy realizacji poszczególnych zadań przez pracownika.

 

konfiguracja pracownika i nadawanie uprawnień w Wayman

 

[ ZOBACZYSZ W 3 MIN]

 

W tej części prezentacji omówimy zakres karty pracownika, jego konfigurację pod względem nadawanych uprawnień jak i kwestie umowy z pracownikiem i finansów.

 

zarządzanie podwykonawcami

 

[ ZOBACZYSZ W 16 MIN]

 

W tym filmie pokazuje zakres funkcjonalności systemu w obrębie modułu Podwykonawcy. Od tworzenia Umowy z podwykonawcą, przypisania konkretnych zadań z projektu, które chcemy wydelegować do podwykonawcy w ramach umowy, po planowanie i realizowanie rozliczeń z podwykonawcą.

 

raport terminowości i przekroczeń budżetu godzinowego

 

[ ZOBACZYSZ W 6 MIN]

 

W tym nagraniu analizujemy wybrany rok pracy wszystkich pracowników firmy, którzy byli zaangażowanie w projekty. Raport terminowości wykonywanych prac pozwala przeanalizować dotrzymanie terminów realizacji poszczególnych zadań przez konkretnych pracowników, natomiast raport przekroczeń budżetu godzinowego pozwala pod tym samym kątem przeanalizować zaplanowany budżet godzinowy w stosunku do realizacji.

UMÓW SESJĘ DEMO

Projekt i realizacja Spectrum Marketing | 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Poznaj system Wayman

Social media

Kontakt

email: contact@wayman.pl

telefon: +48 882 907 648

Wayman Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 14/2, Gdynia

ul. Pawia 9, piętro 1, Kraków (Biurowiec High5ive)