MENU

Funkcjonalności

Wayman pomaga skutecznie i efektywnie zarządzać wszystkimi projektami w Twojej firmie.
System nie tylko usprawnia komunikację pomiędzy członkami Twojego zespołu, ale również uwzględnia
wszelkie zmiany, nadzoruje zasoby i dokładnie oszacowuje harmonogram realizacji każdego projektu.

Kluczowe funkcjonalności

Wayman pomaga skutecznie i efektywnie zarządzać wszystkimi projektami w Twojej firmie. System nie tylko usprawnia komunikację pomiędzy członkami Twojego zespołu, ale również uwzględnia wszelkie zmiany, nadzoruje zasoby i dokładnie oszacowuje harmonogram realizacji każdego projektu.

Zarządzanie portfelem projektów

Wayman kompleksowo zarządza wszystkimi fazami projektu, nadzorując jego harmonogram oraz realizację poszczególnych etapów. Jego funkcje zapewniają pełną optymalizację procesów w Twojej firmie. Dzięki niemu, każdy z członków Twojego zespołu, ma pełną wiedzę i kontrolę nad realizowanym projektem.

01. Przygotowanie

Rozpoczęcie projektu i podpisanie umowy poprzedzone jest zazwyczaj intensywną pracą zespołów sprzedażowych. Ich zadaniem jest przygotowanie warunków zamówienia oraz ustalenie etapów realizacji oraz wynegocjowanie jak najlepszej ceny. Dzięki systemowi Wayman możesz szybko utworzyć listę zadań oraz dokumentacji projektowej. Integracja z zewnętrznymi programami umożliwia sprawne przygotowanie umowy oraz sporządzenie precyzyjnej kalkulacji.

02. Plan wdrożenia projektu

Odpowiednie zaplanowanie prac nad projektem jest nieodzownym punktem wyjścia do wszelkich dalszych działań. Właściwa metodologia i umiejętne wykorzystanie specjalistycznych narzędzi zapewniają pełną kontrolę nad projektem, na każdym etapie jego realizacji. Wayman posiada wszystkie niezbędne narzędzia ułatwiające ten proces. Pozwala także na pełną integrację z zewnętrznymi aplikacjami, takimi jak: MS Exel oraz MS Project.

03. Realizacja

Dzięki systemowi Wayman Twój zespół może skupić się na efektywnej, dobrze zaplanowanej pracy nad projektem. Każdy pracownik dokładnie wie jaki jest aktualny status działań oraz jakie zadania są jeszcze do wykonania. Uproszczone do minimum raportowanie wymaga od niego jedynie zapisywania godzin pracy oraz postępu w realizacji zadań. Wayman zapewnia pełną elastyczność oraz wiele opcji konfiguracji dostosowanej do Twoich potrzeb biznesowych.

04. Nadzór

Wayman zapewnia pełną kontrolę nad wszystkimi projektami w Twojej firmie. Wystarczy jedno spojrzenie, by mieć pełen przegląd sytuacji. System informuje o postępach w realizacji konkretnych zadań, jak również prognozuje przebieg projektu. Informuje także o przyszłych wyzwaniach, ewentualnych komplikacjach oraz o ryzyku związanym z przekroczeniem założonych planów.

05. Finalizacja

Wayman posiada bardzo przydatne narzędzia, które umożliwiają sprawną finalizację projektu. System znaczenie skraca czas potrzebny na przygotowanie końcowej dokumentacji. Generuje precyzyjne raporty, które stanowią bardzo wiarygodną podstawę do rozliczeń. Dzięki funkcjom edycji, raporty można uzupełniać o informacje związane z dodatkowym zakresem wykonanych prac.

Standardy

Dzięki standaryzacji wszystkich procesów, każdy z członków Twojego zespołu dokładnie wie co się aktualnie dzieje w Twojej organizacji i jakie zadania są do wykonania. Ponadto każdy użytkownik może przypisać wszystkie dokumenty, instrukcje oraz pliki, jako załączniki do danego zadania. Aplikacja umożliwia prowadzenie rejestru wszystkich ważnych wydarzeń w formie księgi projektu. To funkcja, która jest również bardzo przydatna podczas analizy projektu.

Zarządzanie zasobami

Wayman umożliwia sprawne i efektywne zarządzanie wszystkim zasobami w Twojej firmie. Mając pełen dostęp do wnikliwych raportów i statystyk możesz optymalnie zaplanować każdą pracę i odpowiednio dystrybuować wszystkie zadania. W czasie rzeczywistym śledzisz aktywność działań każdego z członków Twojego zespołu. Możesz też dokonywać różnorodnych symulacji, które dadzą Ci jasny pogląd o realnym zaawansowaniu prac nad każdym projektem.

Jakość

Wayman udostępnia członkom Twojego zespołu proste narzędzia ułatwiające procedury weryfikacji każdego etapu wykonanej pracy. Zmiana statusu projektu ułatwia proces kontroli i zatwierdzania zrealizowanych zadań przez upoważnioną do tego osobę. Tego typu procedury znacznie podnoszą jakość pracy i ograniczają do minimum ryzyko popełnienia błędu.

Podwykonawcy

Wayman posiada szeroki wachlarz funkcjonalności umożliwiających współpracę z podwykonawcami. System pozwala generować kontrakty, zamówienia oraz wszystkie niezbędne dokumenty. Dzięki funkcji raportowania, dokładnie wiesz na jakim etapie jest ich praca oraz ile czasu ona dotychczas zajęła. Podwykonawcy mogą zalogować się do systemu z dowolnego miejsca na świecie.

Zarządzanie dokumentacja techniczną (PDM)

Zarządzanie dokumentacja techniczną (PDM)

Program Wayman posiada moduł PDM do zarządzania danymi, który usprawnia współpracę zespołów projektowych. Moduł ten umożliwia scentralizowane przechowywanie wszystkich danych inżynierskich oraz powiązanych z nimi plików. Dzięki modułowi PDM można znacznie skrócić czas poświęcony na wyszukiwanie dokumentacji.

Moduł PDM umożliwia między innymi:

• Łatwe wyszukiwanie plików i wielokrotne ich używanie
• Automatyczne rejestrowanie wersji i rewizji plików
• Zarządzanie zatwierdzaniem plików 

Finanse

Wayman umożliwia śledzenie kosztów oraz przychodów w określonych okresach rozliczeń. Pozwala skutecznie realizować plany i założenia finansowe oraz optymalizować wydatki. System udostępnia szeroki zakres informacji na temat podwykonawców, kont, terminów płatności oraz wszelkich innych danych księgowych. Prognozuje także płynność finansową firmy i zawczasu powiadamia o ewentualnych zagrożeniach.

Budżetowanie

Wayman pozwala zaplanować budżet dla każdego zadania, etapu projektu lub też dla całej Twojej organizacji. Dzięki temu możesz utrzymywać dyscyplinę finansową i mądrze zarządzać zasobami firmy. System, opierając się na twardych danych, w sposób najbardziej wiarygodny tworzy plan finansowy i pomaga Ci w jego realizacji.

Dokumenty finansowe

Wayman zbiera dla Ciebie wszystkie informacje o wystawionych dokumentach finansowych. W systemie możesz zobaczyć ich status oraz podział na dokumenty kosztowe i przychodowe. Każdy z dokumentów możesz też przypisać do poszczególnych projektów. System bardzo łatwo integruje się z zewnętrznymi programami księgowymi.

Raportowanie

Wayman bardzo głęboko integruje się z procesami w Twojej firmie. Dzięki temu na bieżąco pozyskuje kluczowe dane, które w dowolnym czasie udostępnia w postaci wnikliwych raportów i analiz. Tego typu informacje pomagają użytkownikom mieć pełen przegląd sytuacji w firmie. Dotyczy to zarówno samych projektów, jak również wszelkich sprawozdań finansowych. Wszystko w jednym miejscu.

Koszty

Wayman dostarcza precyzyjne informacje dotyczące rentowności poszczególnych projektów oraz kosztów podjętych inwestycji. System śledzi status każdej płatności oraz pilnuje odpowiedniego dotrzymywania terminów. Dane są szyfrowane i w pełni bezpieczne, a dostęp do nich mają jedynie upoważnieni pracownicy.

Płatności

Wayman zapewnia bardzo dokładne przyporządkowanie wynagrodzeń do kosztów poszczególnych projektów. System pozwala również kontrolować rzeczywiste koszty pracy wynikające z opóźnień i zmian w projekcie. Prawdopodobnie żadne inne narzędzie na rynku nie jest w stanie dostarczyć tak rzetelnych i dobrze zorganizowanych informacji o finansach w Twojej firmie.

Sprzedaż

Wayman wyposaża Twój dział sprzedaży w szereg istotnych informacji pomocnych podczas zawierania nowych transakcji. Mając aktualną wiedzę o wolnych zasobach oraz jasne dane ułatwiające ich wycenę, możesz skuteczniej prowadzić negocjacje. Wayman daje Ci pełen dostęp do statystyk, cenników, terminarzy oraz innych kluczowych danych o Twojej firmie. Pracując zdalnie, w biurze potencjalnego Klienta masz wgląd do wszystkich, aktualizowanych na bieżąco informacji.

Wyceny

Wayman pozwala skutecznie planować nowe projekty i precyzyjnie oceniać ich opłacalność. Dzięki dostarczanym przez system informacjom, możesz łatwiej podejmować ważne strategiczno-operacyjne decyzje. System może dokonywać wycen wg wybranej przez Ciebie metody obliczeń, m.in.: opartych na technicznych kryteriach trudności lub przewidywanej ilości godzin potrzebnych na zrealizowanie projektu.

Oferty

Zintegrowany system zarządzania firmą projektową na bieżąco generuje wszystkie dane niezbędne do sporządzenia miarodajnej, a przede wszystkim realistycznej oferty. Narzędzia analityczne Wayman pozwalają wytypować najbardziej perspektywiczne kontrakty. Kosztorysowanie oraz planowanie zasobów nie sprawia również najmniejszych trudności. Dzięki systemowi Wayman Twoja firma może skupić się na projektach, które przyniosą najwięcej korzyści.

Planowanie

Wayman pozwala skutecznie planować działalność firmy w oparciu o aktualizowany na bieżąco postęp prac oraz zaplanowane do wykonania kontrakty. Dzięki specjalnemu systemowi raportowania Twój dział sprzedaży może systematycznie informować firmę o statusach negocjacji z potencjalnymi klientami oraz o prawdopodobieństwie sfinalizowania umowy. W ten sposób możesz prognozować długookresową działalność i dużo łatwiej podejmować kluczowe decyzje.

Administracja

Administracja

Biuro projektowe, jak każda inna firma potrzebuje sprawnej, dobrze zorganizowanej administracji. Wydajny system zarządzania powinien jednak uwzględniać specyfikę Twojej działalności i skupiać się na potrzebach branży projektowej. Tak właśnie działa Wayman. Nasz system umożliwia przeprowadzenie kompleksowej analizy biznesowej oraz raportowania wszystkich istotnych danych. Wayman oferuje także eksport i import danych pomiędzy systemem a zewnętrznymi programami, np. księgowymi.

HR

Każda nieefektywnie wykorzystana godzina pracy projektanta to strata dla Twojej firmy. Dlatego tak ważne jest mądre i profesjonalne zarządzanie zasobami ludzkimi w Twojej organizacji. Efektywność pracy i odpowiednia motywacja pracowników mogą zostać osiągnięte dzięki właściwemu planowaniu i dystrybucji zadań. Wayman to narzędzie, które Ci to ułatwia.

01. Urlopy

Wayman umożliwia sprawną komunikację pomiędzy pracownikami a kierownictwem i administracją firmy. Odpowiednio wcześniej skoordynowanie urlopów Twoich pracowników, pozwala dokładnie zaplanować przyszłe działania i przydzielić projekty właściwym osobom. Dzięki systemowi Wayman, nieobecność pracownika nie jest już przyczyną opóźnień w realizacji zadań projektowych. Integracja z działem kadr, dodatkowo znaczenie upraszcza i usprawnia wszystkie procedury.

02. Szkolenia

Największą wartością każdej firmy projektowej są bez wątpienia ludzie. Poszerzanie ich kompetencji zawodowych, poprzez udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach, powinno być wpisane w długoterminową strategię rozwoju Twojej organizacji. Wayman pomoże Ci zaplanować i skosztorysować proces podnoszenia kwalifikacji i rozwijania talentów Twojego zespołu..

03. Zwolnienia lekarskie

Choroby i nieprzewidziane nieobecności pracowników mogą zagrozić w terminowej realizacji projektu. I choć Wayman nie potrafi jeszcze wypisywać recept, może za to zaplanować zastępstwa oraz skutecznie pomóc w przeniesieniu obowiązków z jednego członka zespołu na drugiego.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Poznaj lepiej system Wayman

Prowadzisz firmę projektową i zastanawiasz się czy system Wayman spełni Twoje oczekiwania? My jesteśmy tego pewni. Co więcej jesteśmy przekonani, że je przekroczy - już od pierwszych dni przynosząc Twojej firmie duże oszczędności: czasu i pieniędzy. Przekonaj się o tym, wypełniając poniższy formularz. W ciągu 24 godzin skontaktujemy się z Tobą aby zaprezentować system Wayman i korzyści jakie przyniesie Twojej firmie.

… i pozwól, aby na siebie zapracował.